About us

   วันและเวลาเป็นสองสิ่งที่ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วันและเวลาได้มีขึ้นมาก่อนที่มนุษย์จะกำเนิดขึ้นเสียอีก ทว่าในยุคก่อนหน้านี้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้น การติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษายังไม่ชัดเจน เฉกเช่นปัจจุบัน ดังนั้นวันและเวลาจึงเปรียบได้กับนาฬิกาชีวิตที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นรับรู้ได้เท่านั้น เช่นเช้าออกไปหาอาหาร เย็นก็นอน
   วันสำคัญเกิดขึ้นมาด้วยหลากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นก็คือ สถานการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ กรณีของประเทศไทยวันสำคัญที่เกิดจากสถานการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ได้แก่ วันกองทัพไทย เป็นวันสำคัญเพื่อระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี
    Blogger Comment
    Facebook Comment