23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมสภาพอากาศถึงแปรปรวนและคาดเดาไม่ได้ อุตุนิยมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เรามีความเข้าใจและคาดการณ์ได้! มันเหมือนกับการไขปริศนาของเมฆ ลม และฝน

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day How to stay safe in a heat wave, Man wiping brow

ท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนไปทั่วโลก ทุกวันนี้ประชาชนในหลายประเทศประสบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อาทิ พายุลูกเห็บ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูหนาว พายุไต้ฝุ่น พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุทอร์นาโด คลื่นความร้อน (Heat Wave) ตลอดจนเหตุการณ์แผ่นดินไหว

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day World Meteorological Organization Monitoring Evaluation Accountability and Learning

ด้วยอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นพันๆ กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูง ดังนั้นการตรวจเฝ้าติดตามลมฟ้าอากาศจะต้องดำเนินการเป็นบริเวณกว้างในเวลาเดียวกัน กล่าวคือต้องทำการตรวจพร้อมกันทุกแห่งทั่วโลกเพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพอากาศได้อย่างถูกต้อง จึงมีการก่อตั้ง องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ขึ้นมา ในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1873 และวันในวันเดียวกันนี้เองยังเป็น วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day) อีกด้วย

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day The future of weather, climate and water across generations

วัตถุประสงค์ของ วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)

เพื่อลดผลกระทบของภัยธรรมชาติที่จะมีต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคมของชาติ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จต่อไป

Poster วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day 23 มีนาคม The future of weather climate and water across generations

กิจกรรม วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day) ในประเทศไทย

หลักๆ ดำเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีการเสวนาวิชาการและร่วมสนุกชิงรางวัลในกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดภาพถ่ายพร้อมแคปชั่นโดนๆ การประกวดสื่อวิดีทัศน์ และกิจกรรมประกวดผู้ประกาศข่าวอากาศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา

23 มีนาคม Poster วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day ภัยธรรมชาติ Natural Disasters

ภัยธรรมชาติ (Natural Disasters) มีอะไรบ้าง

ภัยธรรมชาติเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ หรือมนุษย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมา ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป บ้างก็ร้ายแรงน้อย บ้างก็ร้ายแรงมาก ซึ่งภัยธรรมชาติอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วม การเกิดพายุ การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ซึ่งภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะร้ายแรงมากหรือน้อยก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งตัว แบ่งเป็น 9 หมวด

23 มีนาคม Poster วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day ผักแพง เพราะน้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกพืชผักหลายจังหวัด

วาตภัย

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก พายุลมแรง

อุทกภัย

ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ ส่งผลทางอ้อมในหลายๆ ด้านเช่น ผักแพง เพราะน้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกพืชผักหลายจังหวัด

ทุกขภิกขภัย

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก ฝนแล้ง ไม่ตกตามฤดูกาล

พายุฝนฟ้าคะนอง

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากฝนฟ้าคะนอง และลมแรง

คลื่นพายุซัดฝั่ง

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าหาฝั่ง ส่งผลทางอ้อมในหลายๆ ด้านเช่น ปลาและปลาหมึกราคาแพงขาดตลาดเนื่องจากคลื่นลมแรงชาวประมงงดออกเรือ

แผ่นดินไหว

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิด ทำให้เกิดสึนามิ แผ่นดินเลื่อน ถล่ม และเกิดจากมนุษย์ เช่นระเบิดนิวเคลียร์

แผ่นดินถล่ม

การเกิดแผ่นดินถล่ม เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ป้องกันได้ยาก บางกรณีอาจเกิดจากแผ่นดินไหว

การสังเกตก่อนเกิดดินถล่ม

- น้ำในลำห้วยขุ่นมาก หรือมีสีแดงขุ่นแสดงว่าจะมีตะกอนไหลมาตามลาดเขา

- เวลาฝนตกนาน ๆ จะมีเสียงดังเหมือนตอนมีน้ำป่ามา ต้นไม้ล้มหรือก้อนหินกลิ้งดังครืน ๆ ถ้ามีเสียงนั้นจริง ๆ แสดงว่าดินจะถล่มลงมา

- ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันหรือดินบนลาดเขาเป็นดินร่วนและมีความลาดชัน มาก ๆ

ไฟป่า

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นส่วนมาก ได้แก่การเผาหาของป่า เผาทำไร่เลื่อนลอย เผากำจัดวัชพืช ส่วนน้อยที่เกิดจากการเสียดสีของต้นไม้แห้ง

สึนามิ

การเกิดคลื่นสึนามิมีหลายสาเหตุ  ที่สำคัญและเกิดบ่อยๆคือเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลใน

แนวดิ่งจมตัวลงตรงแนวรอยเลื่อนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือการที่มวลของน้ำ ถูกแทนที่ทางแนวดิ่งของแผ่นดิน

23 มีนาคม Poster วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day ผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนที่มีต่อประเทศไทย

ผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนที่มีต่อประเทศไทย

1. ต้นไม้ล้มถอนรากถอนโคน เรือกสวน ไร่นาเสียหาย เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าช๊อต อาจเกิดเพลิงไหม้ได้

2. บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังทลาย ชิ้นส่วนของบ้านถูกลมพายุพัดปลิวเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง บ้านเรือน และผู้คนที่พักอาศัยริมทะเลอาจถูกคลื่นใหญ่ซัดและม้วนลงทะเล

3. ฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืน จนทำให้เกิดน้ำป่าและแผ่นดินถล่ม

4. ในทะเลมีคลื่นลมแรงจัดมากเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ โดยเฉพาะเรือเล็กและอาจมีคลื่นใหญ่ซัดชายฝั่ง ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากจนท่วมอาคารบ้านเรือนริมทะเลได้

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Day GOS Global Observing System

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยทางตรง-ปัจจัยทางอ้อม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเรา เพราะสภาพอากาศอยู่รอบตัวเรา “องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION - WMO) ได้กําหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็น วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)


อ้างอิง

 • พายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
  https://www3.tmd.go.th/info/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
 • ภัยธรรมชาติ (Natural Disasters)
  https://earthquake.tmd.go.th/documents/file/seismo-doc-1404601916.pdf
 • วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี วันอุตุนิยมวิทยา
  https://www.onep.go.th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-23-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A7/
 • 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก
  https://tmd.go.th/warning-and-events/special-events/worldmetday
 • ฝนตกหนัก-น้ำท่วม ราคาผักภาคอีสานหลายชนิดแพงขึ้น 2 เท่า
  https://www.thaipbs.or.th/news/content/320543
 • แม่ค้าโอดพิษน้ำท่วมหนักทำผักแพงสุดในรอบ 10 ปี บางชนิดราคาพุ่งกว่า 2 เท่า ซ้ำ ปชช.ไร้กำลังซื้อ
  https://mgronline.com/local/detail/9650000099777
 • คลื่นอ่าวไทยแรงปลาราคาแพงขาดตลาด
  https://www.posttoday.com/politics/273190
 • Global Observing System
  https://public.wmo.int/en/programmes/global-observing-system

W. Rujamas

ผมชื่อ วุฒธิพงษ์ รุจามาศ แต่ใครๆ ก็เรียกผมว่า กอล์ฟ จบการศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) ผมเป็น ติวเตอร์ ที่ปรึกษา ผู้ดูแลโครงการ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บางครั้งก็เป็น นักสตรีมเมอร์ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง นักบุญ นักคิด นักเขียน และนักสร้างความแตกต่าง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า