วันกองทัพไทย

วันสำคัญของชาวไทย วันกองทัพไทย
วันกองทัพไทย
   ในเดือนมกราคมนี้ มีวันสำคัญอย่างมากอีกวันหนึ่งของชาวไทย นั่นคือวันที่ 18 มกราคม เนื่องจากวันนี้เมื่อครั้งอดีต (พ.ศ. 2135) ได้เกิดเหตุการณ์สู้รบบนหลังช้างระหว่างสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการทำยุทธหัตถี บทสุดท้ายของการกระทำยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ
สวนสนามสาบานธง เป็นอีกชื่อหนึ่งของพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบชาวไทย
สวนสนามสาบานธง เป็นอีกชื่อหนึ่งของพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบชาวไทย
   การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในกาลนั้น เรียกได้ว่าเป็นการศึกสงครามทางบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และยังเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วย
การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
   413 ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกเป็น เป็นวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ตามการคำนวณใหม่โดยนายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต หลังพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันทำยุทธหัตถีเดิมของที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่กำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้น คลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่านั้นเอง
ชาวไทยควรมีความสามัคคีกัน - วันกองทัพไทย
ชาวไทยควรมีความสามัคคีกัน - วันกองทัพไทย
   ดังนั้นอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า วันสำคัญของชาวไทยในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็น วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ที่เราทุกคนยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้ด้วยพระปรีชาสามารถในการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปฏิบัติตนเป็นคนดีช่วยกันดูแลความสงบสุขในบ้านเมือง ที่สำคัญที่สุดคือชาวไทยควรมีความสามัคคีกัน ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน
Share on Google Plus

About W. Rujamas

วันสำคัญอาจเป็นวันใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวันสำคัญเสมอไป ดังนั้นวันที่เราเจอกันครั้งแรก วันครบรอบแต่งงานก็ถือเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันครับ
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น