18 มกราคม วันกองทัพไทย

วันสำคัญของชาวไทย วันกองทัพไทย
วันกองทัพไทย
   ในเดือนมกราคมนี้ มีวันสำคัญอย่างมากอีกวันหนึ่งของชาวไทย นั่นคือวันที่ 18 มกราคม เนื่องจากวันนี้เมื่อครั้งอดีต (พ.ศ. 2135) ได้เกิดเหตุการณ์สู้รบบนหลังช้างระหว่างสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการทำยุทธหัตถี บทสุดท้ายของการกระทำยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ
สวนสนามสาบานธง เป็นอีกชื่อหนึ่งของพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบชาวไทย
สวนสนามสาบานธง เป็นอีกชื่อหนึ่งของพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบชาวไทย
   การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในกาลนั้น เรียกได้ว่าเป็นการศึกสงครามทางบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และยังเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วย
การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
   413 ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกเป็น เป็นวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ตามการคำนวณใหม่โดยนายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต หลังพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันทำยุทธหัตถีเดิมของที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่กำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้น คลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่านั้นเอง
ชาวไทยควรมีความสามัคคีกัน - วันกองทัพไทย
ชาวไทยควรมีความสามัคคีกัน - วันกองทัพไทย
   ดังนั้นอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า วันสำคัญของชาวไทยในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็น วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ที่เราทุกคนยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้ด้วยพระปรีชาสามารถในการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปฏิบัติตนเป็นคนดีช่วยกันดูแลความสงบสุขในบ้านเมือง ที่สำคัญที่สุดคือชาวไทยควรมีความสามัคคีกัน ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน
W. Rujamas

ผมชื่อ วุฒธิพงษ์ รุจามาศ แต่ใครๆ ก็เรียกผมว่า กอล์ฟ จบการศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) ผมเป็น ติวเตอร์ ที่ปรึกษา ผู้ดูแลโครงการ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บางครั้งก็เป็น นักสตรีมเมอร์ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง นักบุญ นักคิด นักเขียน และนักสร้างความแตกต่าง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า