1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (สากล) New Year's Day

วันขึ้นปีใหม่ New Year's Day ถือเป็นเทศกาลปีใหม่ ทั่วโลกเฉลิมฉลองกัน เป็นวันเริ่มต้นปีปฏิทินใหม่  1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่
ก่อนจะถึง วันขึ้นปีใหม่ New Year's Day ของทุกปีจะมีการจัดงาน Countdown ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ผู้คนจำนวนมากต่างตั้งตารอวันขึ้นปีใหม่ และอวยพร หรือขอพรจากเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้กันและกัน
จุดพลุฉลองวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

ความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ เชื่อกันว่าเป็นวันแรกของปีที่ได้จากการคำนวณของปฏิทิน เกรโกเรียน อยากรู้ไหมว่า ปฏิทินเกรโกเรียน เป็นมาอย่างไร 
ปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) วันสำคัญ
จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พอสรุปได้ว่า Gregorian Calendar เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก ประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 เริ่มแรกประเทศคาทอลิกเท่านั้นที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปฏิทินและวันขึ้นปีใหม่ เช่น อังกฤษ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2295 โดยประกาศให้หลังวันที่ 2 กันยายน เป็น 14 กันยายน ดังนั้นประเทศอังกฤษจึงเป็นประเทศแรกของโลกที่มีวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม ประเทศต่อมาคือประเทศ กรีก เริ่มใช้เมื่อ ปี พ.ศ. 2466 คาดว่า กรีก เป็นประเทศที่ 2 ที่มีวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ 1 มกราคม สำหรับประเทศไทยนั้น ประเทศไทยเริ่มกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2484 หลังจากเคยใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่มาก่อนหน้านี้


แล้วก่อนหน้านี้เขาใช้แนวคิดหรือหลักการใด มาเป็นเครื่องมือบ่งบอกวันเวลากันละ เรามาย้อนเวลาไปที่ 62-19 ปี ก่อนพุทธศักราช ชาวบาบิโลเนียผู้ที่มีความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ เริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี นอกจากนั้นยังมีการแบ่งสัปดาห์ออกเป็น 7 วัน
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday วันสำคัญ

แต่ผลลัพธ์จากการคำนวณของชาวบาบิโลเนีย นั้นยังไม่ตรงกับความเป็นจริงเสียทีเดียว ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน

กระนั้นแล้ววันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก ภายหลังจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป 10 วันจากปีปฏิทินโดย สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 และให้วันหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125 แทนที่จะเป็นวันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะในปี 2125 นี้) ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่า ปฏิทินเกรโกเรียน จากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีนับแต่บัดนั้น


ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่  New Year's Day บาบิโลเนีย 1 มกราคม ปฏิทินเกรโกเรียน จาก Wikipedia และภาพบางส่วนจาก Google เรียบเรียงโดย วันสำคัญ

วันขึ้นปีใหม่  New Year's Day ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าวันสำคัญเกิดจากนักคิด นักเขียน นักรบ นักต่อสู้ นักการเมือง นักบุญ รวมถึงประชาชนพลเมืองของชาติที่กระทำภารกิจ กิจกรรม หรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
W. Rujamas

ผมชื่อ วุฒธิพงษ์ รุจามาศ แต่ใครๆ ก็เรียกผมว่า กอล์ฟ จบการศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) ผมเป็น ติวเตอร์ ที่ปรึกษา ผู้ดูแลโครงการ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บางครั้งก็เป็น นักสตรีมเมอร์ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง นักบุญ นักคิด นักเขียน และนักสร้างความแตกต่าง

2 ความคิดเห็น

  1. อวยพรวันขึ้นปีใหม่

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2557 เวลา 11:05

    ปีนี้ไม่ทันละ อวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2558 แล้วกัน

    ตอบลบ
ใหม่กว่า เก่ากว่า