ปีใหม่ (สากล)


   ก่อนจะถึง ปีใหม่ New Year ของทุกปีจะมีการจัดงาน Countdown ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างยิ่งใหญ่ ผู้คนจำนวนมากต่างตั้งตารอวันขึ้นปีใหม่ และอวยพร หรือขอพรจากเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้กันและกัน

   ความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ เชื่อกันว่าเป็นวันแรกของปีที่ได้จากการคำนวณของปฏิทิน เกรโกเรียน อยากรู้ไหมว่า ปฏิทินเกรโกเรียน เป็นมาอย่างไร จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พอสรุปได้ว่า Gregorian Calendar เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก ประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 เริ่มแรกประเทศคาทอลิกเท่านั้นที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปฏิทินและวันขึ้นปีใหม่ เช่น อังกฤษ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2295 โดยประกาศให้หลังวันที่ 2 กันยายน เป็น 14 กันยายน ดังนั้นประเทศอังกฤษจึงเป็นประเทศแรกของโลกที่มีวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม ประเทศต่อมาคือประเทศ กรีก เริ่มใช้เมื่อ ปี พ.ศ. 2466 คาดว่า กรีก เป็นประเทศที่ 2 ที่มีวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ 1 มกราคม สำหรับประเทศไทยนั้น ประเทศไทยเริ่มกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2484 หลังจากเคยใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่มาก่อนหน้านี้


   แล้วก่อนหน้านี้เขาใช้แนวคิดหรือหลักการใด มาเป็นเครื่องมือบ่งบอกวันเวลากันละ เรามาย้อนเวลาไปที่ 62-19 ปี ก่อนพุทธศักราช ชาวบาบิโลเนียผู้ที่มีความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ เริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี นอกจากนั้นยังมีการแบ่งสัปดาห์ออกเป็น 7 วัน

   แต่ผลลัพธ์จากการคำนวณของชาวบาบิโลเนีย นั้นยังไม่ตรงกับความเป็นจริงเสียทีเดียว ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน

   กระนั้นแล้ววันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก ภายหลังจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป 10 วันจากปีปฏิทินโดย สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 และให้วันหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125 แทนที่จะเป็นวันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะในปี 2125 นี้) ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่า ปฏิทินเกรโกเรียน จากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีนับแต่บัดนั้น


   ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับวันขึ้น ปีใหม่  New Year's Day บาบิโลเนีย 1 มกราคม ปฏิทินเกรโกเรียน จาก Wikipedia และภาพบางส่วนจาก Google เรียบเรียงโดย นาย วุฒธิพงษ์ รจามาศ

   ปีใหม่  New Year's Day ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าวันสำคัญเกิดจากนักคิด นักเขียน นักรบ นักต่อสู้ นักการเมือง นักบุญ รวมถึงประชาชนพลเมืองของชาติที่กระทำภารกิจ กิจกรรม หรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
Share on Google Plus

About W. Rujamas

วันสำคัญอาจเป็นวันใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวันสำคัญเสมอไป ดังนั้นวันที่เราเจอกันครั้งแรก วันครบรอบแต่งงานก็ถือเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันครับ
  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 ความคิดเห็น:

 1. อวยพรวันขึ้นปีใหม่

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2557 11:05

  ปีนี้ไม่ทันละ อวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2558 แล้วกัน

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2 มกราคม 2558 00:30

  Happy New Year 2015

  ตอบลบ