ปีใหม่ (สากล)

   ก่อนจะถึง  ปีใหม่ New Year  ของทุกปีจะมีการจัดงาน Countdown ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างยิ่งใหญ่ ผู้...
Read More